kierunek praca (3)

Rozeznanie rynku z dnia 16 maja 2022

W związku z realizacją projektu „Kierunek praca!” numer wniosku RPWM.11.01.01- 28-0029/20, Stowarzyszenie Kobieta na PLUS zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na rozeznania rynku 

01/05/2022 z dnia 16.05.2022 r. – Doradztwo zawodowe

02/05/2022 z dnia 16.05.2022 r. – Konsultacje psychologiczne

03/05/2022 z dnia 16.05.2022 r. – Trener myślenia wizualnego ( w trakcie wyjazdu integracyjnego na terenie powiatu piskiego)

04/05/2022 z dnia 16.05.2022 r. – Opiekun/-ka Uczestników projektu – praca socjalna

05/05/2022 z dnia 16.05.2022 r. – Coaching

06/05/2022 z dnia 16.05.2022 r. – Trener – Warsztaty Umiejętności społeczno-kulturalnych

07/05/2022 z dnia 16.05.2022 r. – Trenerka – Warsztaty asertywności i samoobrony

Prosimy o podanie ceny za 1 godzinę brutto.

Oferty prosimy składać do 29.05.2022 do godziny 14.00 na załączonych formularzu. Wyżej wymienione usługi będą realizowane na terenie powiatu piskiego w miejscowości Pisz i powiatu szczycieńskiego w miejscowości Szczytno.

Projekt ” Kierunek praca!” –  nr RPWM.11.01.01-28-0029/20 – jest realizowany przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS w Partnerstwie z Gminą Ruciane-Nida / Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

01.05.22_formularz_dor_zaw[1]

02.05.22_formularz_psycholog[1]

03.05.22_formularz_zad.3.mysl.wiz[1]

04.05.2022_opiekun_up[1]

05.05.22_formularz_coaching[1]

06.05.22_formularz_trener_zad.5[1]

07.05.22_formularz_wendo[1]

Możliwość komentowania została wyłączona.