Aktywnie przed siebie

Lider : Stowarzyszenie Kobieta na PLUS – Ruciane-Nida Polska

Partner: StiftungBeruflicheBildungKompetenz – Hamburg, Niemcy

Numer grantu: UPG-MWSO-2-2019-54

Tytuł projektu: „Aktywnie przed siebie”

Celem głównym projektu „Aktywnie przed siebie” jest poznanie nowych efektywnych, skutecznych rozwiązań oraz dobrych praktyk, stosowanych w projektach dla kobiet, wypracowanym w projekcie  „LAURA” przez organizację partnerską, i wdrożenie ich w pracy z uczestniczkami projektu „Akademia Dobrej Zmiany – aktywizujemy siebie” do 30.11.2020 r.

Rezultaty projektu:

- Wdrożenie stosowania narzędzi pozyskanych od Partnera z Niemiec – w instytucji w Polsce, co najmniej 1 wdrożenie( podjęta Uchwała, zarządzenie lub inny dokument).- Wzrost kompetencji zawodowych pracowników Stowarzyszenia przez stosowanie nowych narzędzi w zakresie aktywizacji społeczno -zawodowej kobiet, obejmujący metodologię tworzenia multisektorowych sieci instytucji wspierających, metody aktywizacji kobiet i ich rodzin oraz performance.

- Zdobycie praktycznego nowego doświadczenia realizacji projektów międzynarodowych przez pracowników Stowarzyszenia.

- Nawiązanie długoterminowej współpracy z zagraniczną- organizacją z Niemiec.

Wartość: 76 795,92 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską - Program Operacyjny Wiedza i EdukacjaRozwój 2014–2020. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku POWR.04.03.00-00-0093/17 

Inne

Nasze projekty

WMCPK

Bezpłatna pomoc specjalistyczna, prawna, psychologiczna, mediacyjna

Centrum Integracji Społecznej

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS od czerwca 2017 roku prowadzi Centrum Integracji Społecznej w Piszu.

Piski Start

Europe
CULTURAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ut efficitur ante.