Centrum Integracji Społecznej

w Piszu

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS od czerwca 2017 roku prowadzi Centrum Integracji Społecznej w Piszu.
Jeśli jesteś mieszkanką / mieszkańcem powiatu piskiego i chcesz:

-zmienić swoje nastawienie do życia, pracy i samej/-go siebie,

-wziąć udział w cyklu warsztatów, indywidualnych konsultacji, zajęciach integracyjnych,

-wyznaczyć sobie ścieżkę rozwoju pod okiem profesjonalnych doradców,

-nabyć wiele cennych umiejętności i odnaleźć swoją drogę, szczególnie tę zawodową,

-otrzymać szansę na umożliwienie rozwoju osobistego oraz odnalezienia wewnętrznej harmonii,

-dowiedzieć się jak sobie radzić z problemem uzależnień,

-poznać zasady budowania pozytywnych relacji w rodzinie i z otoczeniem?

Zgłoś się do Centrum Integracji Społecznej w Piszu:
e-mail: cis.pisz.2017@gmail.com
tel. 731 360 198