warmińsko-Mazurskie Centrum Praw Kobiet1

Projekt 𝗞𝗢𝗡𝗧𝗬𝗡𝗨𝗔𝗖𝗝𝗔 został wysoko oceniony przez Komisję i uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną w postaci grantu na kwotę 59984,11 EUR ze środków Unii Europejskiej „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021–2027. Działania realizowane będą w okresie 01.11.2023-31.10.2025.

WMCPK to miejsce przyjazne kobietom. Miejsce, w którym mogą otrzymać fachową bezpłatną pomoc specjalistyczną, prawną, psychologiczną, mentoringową i inną jeśli tylko zaistnieje taka potrzeba. To miejsce, w którym mogą czują się bezpiecznie i są gotowe do przyjęcia pomocy, ale też podzielenia się swoimi doświadczeniami z kobietami w podobnej, trudnej sytuacji.
Pamiętaj, nie jesteś sama. Nie pozwól na przemoc!
”Warmińsko-Mazurskie Centrum Praw Kobiet – kontynuacja”  jest realizowany przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych SZTAMA,   finansowany ze środków Unii Europejskiej CERV „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021–2027
Obecnie prowadzone są trzy punkty konsultacyjne w podanych lokalizacjach:
➡Punkt Konsultacyjny WMCPK w 𝗥𝘂𝗰𝗶𝗮𝗻𝗲𝗺-𝗡𝗶𝗱𝘇𝗶𝗲
Telefon: 731 360 198
(Połączenie telefoniczne jest płatne zgodnie z cennikiem operatora sieci)
E-mail: m.centrumprawkobiet@gmail.com
12-220 Ruciane-Nida, ul. Polna 1 lok.7 (I piętro)
➡Punkt Konsultacyjny W-MCPK w 𝐎𝐥𝐬𝐳𝐭𝐲𝐧𝐢𝐞
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
Telefon: 792 276 667
(Połączenie telefoniczne jest płatne zgodnie z cennikiem operatora sieci)
E-mail: wmcpk.olsztyn@gmail.com
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
10-274 Olsztyn, ul. T. Szewczenki 1
➡Punkt Konsultacyjny WMCPK w 𝐊𝐞𝐭𝐫𝐳𝐲𝐧𝐢𝐞
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SZTAMA
11-400 Kętrzyn, ul. Pocztowa 9
wmcpk.ketrzyn@gmail.com

”Warmińsko-Mazurskie Centrum Praw Kobiet – kontynuacja
 jest realizowany przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych SZTAMA,   finansowany ze środków Unii Europejskiej CERV „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021–20