Szczęśliwa rodzina wolna od przemocy

full-shot-happy-family-outdoors

Projekt "Szczęśliwa rodzina wolna od przemocy. Miasto i Gmina Biała Piska skutecznie przeciw przemocy”  realizowany przez Gminę Biała Piska/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kobieta na PLUS z Rucianego-Nidy.
Projekt realizowany z Programu Sprawiedliwość – Fundusz Małych Grantów 2 PA 22 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć.

Projekt jest współfinansowany przez Program Sprawiedliwość w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

WMCPK

Bezpłatna pomoc specjalistyczna, prawna, psychologiczna, mediacyjna

Centrum Integracji Społecznej

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS od czerwca 2017 roku prowadzi Centrum Integracji Społecznej w Piszu.

Piski Start

Europe
CULTURAL