Warmińsko - Mazurskie Centrum Praw Kobiet SKNP

Tę stronę zbudowano dzięki dotacji z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Tu zobacz co się u nas aktualnie dzieje>>> tu kliknij


Warmińsko-Mazurskie Centrum Praw Kobiet realizowany przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS, finansowany z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

wmcpk_1

Termin realizacji Projektu:01.10.2021 r. – 30.09.2023 r.

Warmińsko-Mazurskie Centrum Praw Kobiet to miejsce przyjazne kobietom, w którym mogą otrzymać fachową bezpłatną pomoc specjalistyczną: prawną, psychologiczną, mediacyjną, coachingową a także inną jeśli tylko zajdzie taka potrzeba.


Dbamy o to aby było to miejsce, w którym osoby korzystające czują się bezpiecznie i będą gotowe na przyjęcie pomocy. Tu będą mogły podzielić się swoimi doświadczeniami z kobietami w podobnej, trudnej sytuacji.
Działania, jakie realizowane będą w WMPCK to przede wszystkim aktywizacja kobiet do obrony własnych granic i ochrony ich praw. Zaplanowano szereg spotkań z ekspertami Merytoryczne spotkania przy kawie. Warsztaty te mają na celu wzmocnienie postaw kobiet, motywowanie ich do działania, a także tworzenia grup wzajemnego wsparcia kobiet. Chcemy uświadomić kobietom ich prawa i jak z nich korzystać. 

Wspólnie stworzymy kampanie społeczne by zwiększać świadomość mieszkańców naszego województwa o przeciwdziałaniu dyskryminacji. Będziemy zachęcać do wzięcia udziału w kampaniach takich jak Nazywam się Miliard czy Akcji 16 dni przeciw przemocy. 
Ponadto będziemy kontynuować i nawiązywać współpracę z innymi NGO's, również zagranicznymi, które działają na rzecz kobiet i ich praw.

Obecnie prowadzimy dwa punkty:

 1. Warmińsko-Mazurskie Centrum Praw Kobiet
      12-220 Ruciane-Nida, ul. Polna 1 lok.7 ( I piętro)
 2. Punkt Konsultacyjny W-MCPK w Olsztynie
    Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" ul. T. Szewczenki 1 10-274 Olsztyn
  tel. 792 276 667 

Skorzystaj w razie potrzeby!

 • jeśli ktoś Cię bije, obraża, upokarza
 • jeśli ktoś odbiera Ci dostęp do pieniędzy
 • jeśli ktoś wymusza na Tobie zachowania, których nie akceptujesz
 • jeśli doświadczasz przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej lub ekonomicznej w rodzinie i poza nią
 • jeśli potrzebujesz pomocy w innej sprawie Powiedz o tym ! Nie pozwól na przemoc!

Z usług Warmińsko-Mazurskiego Centrum Praw Kobiet można skorzystać po uzgodnieniu telefonicznym terminu.

Telefon interwencyjny: 731 360 198  (Połączenie telefoniczne jest płatne zgodnie z cennikiem operatora sieci)
e-mail: m.centrumprawkobiet@gmail.com
Aktualne informacje na stronie internetowej: www.kobietanaplus.pl/wmcpk

Warmińsko-Mazurskie Centrum Praw Kobiet realizowany przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS, finansowany z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

INNE

NASZE PROJEKTY

WMCPK

Bezpłatna pomoc specjalistyczna, prawna, psychologiczna, mediacyjna

Centrum Integracji Społecznej

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS od czerwca 2017 roku prowadzi Centrum Integracji Społecznej w Piszu.

Piski Start

Europe
CULTURAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ut efficitur ante.

Koszyk na zakupy