Warmińsko - Mazurskie Centrum Praw Kobiet SKNP

wmcpk_1

Warmińsko-Mazurskie Centrum Praw Kobiet realizowany przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Termin realizacji Projektu: 01.10.2021 r. – 30.09.2023 r.

Warmińsko-Mazurskie Centrum Praw Kobiet to miejsce przyjazne kobietom, w którym mogą otrzymać fachową bezpłatną pomoc specjalistyczną: prawną, psychologiczną, mediacyjną, coachingową a także inną jeśli tylko zajdzie taka potrzeba.

Dbamy o to aby było to miejsce, w którym osoby korzystające czują się bezpiecznie i będą gotowe na przyjęcie pomocy. Tu będą mogły podzielić się swoimi doświadczeniami z kobietami w podobnej, trudnej sytuacji.
Działania, jakie realizowane będą w WMPCK to przede wszystkim aktywizacja kobiet do obrony własnych granic i ochrony ich praw. Zaplanowano szereg spotkań z ekspertami Merytoryczne spotkania przy kawie. Warsztaty te mają na celu wzmocnienie postaw kobiet, motywowanie ich do działania, a także tworzenia grup wzajemnego wsparcia kobiet. Chcemy uświadomić kobietom ich prawa i jak z nich korzystać. 

Wspólnie stworzymy kampanie społeczne by zwiększać świadomość mieszkańców naszego województwa o przeciwdziałaniu dyskryminacji. Będziemy zachęcać do wzięcia udziału w kampaniach takich jak Nazywam się Miliard czy Akcji 16 dni przeciw przemocy. 
Ponadto będziemy kontynuować i nawiązywać współpracę z innymi NGO's, również zagranicznymi, które działają na rzecz kobiet i ich praw.

Obecnie prowadzimy dwa punkty:

 1. Warmińsko-Mazurskie Centrum Praw Kobiet
      12-220 Ruciane-Nida, ul. Polna 1 lok.7 ( I piętro)
 2. Punkt Konsultacyjny W-MCPK w Olsztynie
      Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" ul. T. Szewczenki 1 10-274 Olsztyn

Galeria Projektu

Skorzystaj w razie potrzeby!

 • jeśli ktoś Cię bije, obraża, upokarza
 • jeśli ktoś odbiera Ci dostęp do pieniędzy
 • jeśli ktoś wymusza na Tobie zachowania, których nie akceptujesz
 • jeśli doświadczasz przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej lub ekonomicznej w rodzinie i poza nią
 • jeśli potrzebujesz pomocy w innej sprawie Powiedz o tym ! Nie pozwól na przemoc!

Z usług Warmińsko-Mazurskiego Centrum Praw Kobiet można skorzystać po uzgodnieniu telefonicznym terminu.

Telefon interwencyjny: 731 360 198  (Połączenie telefoniczne jest płatne zgodnie z cennikiem operatora sieci)
e-mail: m.centrumprawkobiet@gmail.com
Aktualne informacje na stronie internetowej: www.kobietanaplus.pl/wmcpk

Projekt Warmińsko-Mazurskie Centrum Praw Kobiet jest realizowany przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

INNE

NASZE PROJEKTY

WMCPK

Bezpłatna pomoc specjalistyczna, prawna, psychologiczna, mediacyjna

Centrum Integracji Społecznej

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS od czerwca 2017 roku prowadzi Centrum Integracji Społecznej w Piszu.

Piski Start

Europe
CULTURAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ut efficitur ante.

Koszyk na zakupy