wyróżniający obrazek

Wyniki rozeznanie rynku nr 01/KP/11/2022


Informujemy, że w ramach rozeznania nr 01/KP/10/2022 z dnia 02.11.2022 Wpłynęły 3 oferty.


Wybrano ofertę : Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul.
Pogodna 63/1, 15-365 Białystok Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu – cena – 1900,00 zł brutto.

Dziękujemy wszystkim oferentom.

 

Rozeznanie realizowane jest w ramach projektu „Kierunek praca!” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0029/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.