wyróżniający obrazek

Wyniki rozeznanie rynku nr 01/KP/10/2022


Informujemy, że w ramach rozeznania nr 01/KP/10/2022 z dnia 03.10.2022 wpłynęła 1 oferta.

ZDZ w Białymstoku, OKZ w Piszu.
na kwotę 5000 zł/1 osobę


Dziękujemy wszystkim oferentom.


Rozeznanie realizowane jest w ramach projektu „Kierunek praca!” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0029/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Możliwość komentowania została wyłączona.