wyróżniający obrazek

Wyniki rozeznanie rynku nr 01/09/KP/2022

Informujemy, że w ramach rozeznania nr 01/09/KP/2022 z dnia 26.09.2022 wpłynęły 2 oferty.

Wybrano ofertę Pani: Emilii Wrzochalskiej, 12-100 Szczytno, ul. M.C. Skłodowskiej 11 a

Cena za godzinę indywidualnego poradnictwa 70,00 zł brutto
Cena za godzinę – warsztaty grupowe – 65,00 zł brutto
 
Dziękujemy wszystkim oferentom.
 

Rozeznanie realizowane jest w ramach projektu „Kierunek praca!” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0029/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.