Wyniki

Wyniki rozeznania rynku projektu KIERUNEK PRACA

Wyniki rozeznań rynku – projekt: Kierunek praca!

01/05/KP/2022 z dnia 16.05.2022 r. – doradztwo zawodowe

Dziękujemy za złożenie ofert. Wpłynęło 7 ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę: Emilia Wrzochalska, 12-100 Szczytno, ul. M.C. Skłodowskiej 11 a, Cena 70,00 zł/h brutto

02/05/KP/2022 z dnia 16.05.2022 r. konsultacje psychologiczne

Dziękujemy za złożenie ofert. Wpłynęły 3 oferty wybrano najkorzystniejszą ofertę: Beata Bazydło, 12-200 Pisz, ul. Piaskowa 1, Cena 65,00 zł/ h brutto

04/05/KP/2022 z dnia 16.05.2022 – opiekun Uczestników Projektu

Dziękujemy za złożenie oferty. Wpłynęła 1 oferta Pani: Emilii Wrzochalskiej, 12-100 Szczytno,
ul. M.C. Skłodowskiej 11 a, Cena 2000,00 zł/miesiąc brutto – ofertę zaakceptowano.

05/05/KP/2022 z dnia 16.05.2022 r. – coaching

Dziękujemy za złożenie ofert. Wpłynęły 4 oferty wybrano ofertę  Pani: Emilii Wrzochalskiej, 12-100 Szczytno, ul. M.C. Skłodowskiej 11 a, Cena 70,00 zł/h brutto.

Rozeznań: 03/05/2022, 06/05/2022, 07/05/2022 nie rozstrzygnięto.

Projekt pn.: „Kierunek praca!” jest realizowany przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS w
Partnerstwie z Gminą Ruciane-Nida/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rucianem- Nidzie dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Możliwość komentowania została wyłączona.