Wyniki rozeznania 01/12/SPLOT/2023

Wyniki Rozeznania rynku  01/12/SPLOT/2023 z dnia 15.12.2023 r. w ramach
projektu „Prawo nam pomaga”W wyniku ogłoszonego rozeznania wpłynęły 2 oferty, wybrano ofertę:
Stowarzyszenie Wiatraki Mazur, 19.330 Stare Juchy, ul. Orzechowa 28 –
cena za 1 godzinę brutto –  150,00 zł

Projekt Prawo nam pomaga” jest realizowany przez Stowarzyszenie Kobieta
na PLUS w ramach Programu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”
współfinansowanego ze środków Programu Komisji Europejskiej CERV
„Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021–2027.

Możliwość komentowania została wyłączona.