wyróżniający obrazek

Wyniki rozeznań rynku nr 02/KP/10/2022; 03/KP/10/2022; 05/KP/10/2022


Poniżej zamieszczamy wyniki rozeznań rynku

1. Rozeznanie rynku 02/KP/10/2022  z dnia 25.10.2022 r. dotyczące przeprowadzenia szkolenia zawodowego: „Kurs opiekuna osoby zależnej ( starszej, niepełnosprawnej, dziecka) (Kod zawodu 532290) + obsługa komputera (ECDL)”.

Wpłynęły 2 oferty, wybrano ofertę : Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu – cena – 1700,00 zł brutto.
 
2. Rozeznanie rynku 03/KP/10/2022  z dnia 25.10.2022 r. dotyczące przeprowadzenia szkolenia zawodowego: „Kosmetyczka (Kod zawodu 514202) z elementami wizażu + obsługa komputera ECDL”
Wpłynęły 2 oferty, wybrano ofertę : Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu – cena za 1 osobę – 3700,00 zł brutto.
 
3. Rozeznanie rynku 05/KP/10/2022  z dnia 25.10.2022 r. dotyczące przeprowadzenia szkolenia zawodowego: Magazynier – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 522301 z egzaminem ECDL B3”
Wpłynęły 2 oferty, wybrano ofertę : Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu – cena za 1 osobę – 2700,00 zł brutto.
 
Dziękujemy wszystkim oferentom.

 

Rozeznanie realizowane jest w ramach projektu „Kierunek praca!” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0029/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.