wyróżniający obrazek

UNIEWAŻNIENIE rozeznania rynku 04/KP/10/2022 z dnia 25 października 2022

Niniejszym informujemy, iż unieważniono rozeznanie rynku nr 04/KP/10/2022 dotyczące przeprowadzenia szkolenia zawodowego: „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości z egzaminem ECDL B3″

Rozeznanie realizowane jest w ramach projektu „Kierunek praca!” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0029/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.