Kobieta na plus

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Spotkanie ewaluacyjne w ramach projektu „Współpraca to podstawa”

Powiat piski: Spotkanie ewaluacyjne w ramach projektu „Współpraca to podstawa”

W końcówce 2011r. odbyło się spotkanie ewaluacyjne w ramach projektu "Współpraca to podstawa". Projekt zakładał współpracę organizacji pozarządowych z terenu powiatu piskiego. W roku 2011 udało się między innymi zorganizować I Piskie Spotkania Pozarządowe przy dużym zaangażowaniu wolontariuszy i organizacji młodzieżowych. Wsparcia udzieliły trzy organizacje skupione w wojewódzkiej sieci organizacji młodzieżowych ATOMY: Stowarzyszenie Aktywnych Stopa w Ełku, Stowarzyszenie Rozrusznik z Pisza oraz Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej „SEEiK” z Mrągowa.
źródło seeik.pl


Na spotkaniach ewaluacyjnych w Piszu spotkali się przedstawiciele 7 organizacji pozarządowych z powiatów piskiego i mrągowskiego. W ramach ewaluacji omówiono działania związane z organizowanymi w sierpniu 2011 - Piskimi Spotkaniami Pozarządowymi oraz problemy z jakimi spotykały się organizacje w trakcie realizacji zadania.
W miłej poświątecznej atmosferze omówiliśmy w trakcie dwóch spotkań wspólne sukcesy, podzieliliśmy się doświadczeniami, i tym co udało się osiągnąć w mijającym roku – powiedziała Zapiskom Mazurskim Barbara Wyłudek – przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego. Była okazja, aby pochwalić się własnymi dokonaniami, zintegrować oraz zaplanować wspólne, przyszłe działania. Jednym z omawianych tematów był wolontariat, zarówno o zasięgu lokalnym, jak i międzynarodowym. Organizacje zastanawiały się jaką ofertę skierować do wolontariuszy, jak z nimi pracować w kontekście bieżącej działalności, jak i współpracy.

W związku z zaangażowaniem się organizacji Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego postanowiła spotkać się ponownie 13 stycznia 2012r., tym razem finansując spotkanie ze środków własnych.
Dwa spotkania zakończyły realizację projektu i otworzyły perspektywy na rozwój wspólnych przedsięwzięć organizacji w 2012r. Projekt został dofinansowany przez powiat piski w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.
W trakcie spotkań ich uczestnicy otrzymali najnowsze wydania czasopism z powiatu mrągowskiego "Zapiski Mazurskie" oraz "Nasz Powiat Mrągowski", w których prezentowane były relacje dotyczące działań wolontariackich.
Marcin Łupkowski