wyróżniający obrazek

Rozeznanie rynku 01/KP/10/2022 z dnia 3 października 2022

Zapraszamy do składania ofert dotyczących przeprowadzenia szkolenia zawodowego: Krawiec/-owa – kod zawodu: 753105 + obsługa komputera (ECDL)

Szczegóły znajdą Państwo w rozeznaniu 01/KP/10/2022

Rozeznanie_01 KP 10 2022 

Załącznik nr 1 Formularz oferty_01 KP 10 2022

Załącznik nr 2 oświadczenie_01 KP 10 2022

Załączniki stanowią integralną część Rozeznania.

Rozeznanie realizowane jest w ramach projektu „Kierunek praca!” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0029/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.