zdjęcia na stronę kredki

Rozeznanie rynku z dnia 26 września 2022

Zapraszamy do składania ofert dotyczących przeprowadzenia pośrednictwa pracy konsultacji indywidualnych i warsztatów grupowych. Pośrednictwo pracy będzie realizowane na terenie powiatu piskiego w miejscowości Pisz i powiatu szczycieńskiego w miejscowości Szczytno.

Formularz pośrednictwo pracy 2022.09.01

Rozeznanie realizowane jest w ramach projektu „Kierunek praca!” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0029/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.