wyróżniający obrazek

Rozeznanie rynku 04/KP/10/2022 z dnia 25 października 2022

Zapraszamy do składania ofert dotyczących przeprowadzenia szkolenia zawodowego: „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości z egzaminem ECDL B3″

Szczegóły znajdą Państwo w rozeznaniu

Rozeznanie rynku_04 KP 10 2022

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 04 KP 10 2022

Załącznik nr 2 oświadczenie 04 KP 10 2022

Załączniki stanowią integralną część Rozeznania.

Rozeznanie realizowane jest w ramach projektu „Kierunek praca!” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0029/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.