full-shot-happy-family-outdoors

Rozeznanie rynku 02/S/04/2023 z dnia 03.04.2023

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie „Szkolenia dla specjalistów Centrum dla Rodzin realizacja zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy z instytucji pomocowych, a także członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Biała Piska”

Pełna treść rozeznania 02/S/04/2023 z dnia 03.04.2023,

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do zapytania 02/S/04/2023 z dnia 03.04.2023

Brak powiązań – Załącznik nr 2 do rozeznania 02/S/04/2023 z dnia 03.04.2023

Ogólna klauzula informacyjna – Załącznik nr 3 do rozeznania 02/S/04/2023 z dnia 03.04.2023

Projekt pn. „Szczęśliwa rodzina wolna od przemocy. Miasto i Gmina Biała Piska skutecznie przeciw przemocy” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w ramach Programu „Sprawiedliwość”

Projekt realizowany z Programu Sprawiedliwość – Fundusz Małych Grantów 2 PA 22 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć.

Możliwość komentowania została wyłączona.