wyróżniający obrazek

Rozeznanie rynku 01/KP/11/2022 z dnia 2 listopada 2022

Zapraszamy do składania ofert dotyczących przeprowadzenia szkolenia zawodowego: Pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości z egzaminem ECDL B3

Szczegóły znajdą Państwo w rozeznaniu

pełna treść rozeznania 01KP112022 z dn 2.11.2022

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do rozeznania 01KP112022

Załącznik nr 2 Oświadczenie do rozeznania 01KP112022

Załączniki stanowią integralną część Rozeznania.

Rozeznanie realizowane jest w ramach projektu „Kierunek praca!” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0029/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.