Rekrutacja do projektu

Złap kierunek na Pracę!

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby
– w wieku 18-64 lata,
– osoby bierne zawodowo,
– bezrobotne,
– osoby z niepełnosprawnościami. 

Więcej informacji można uzyskać:
– na www.kobietanaplus.pl/kp
– w biurze Projektu: 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 13,
– w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie ul. Polna 1
– w lokalnym biurze Projektu 12-100 Szczytno, ul. M. C. Skłodowskiej 11a

2. Rekrutacja do jest prowadzona w następujących terminach
– do I tury: maj 2022 r.
– do II tury: sierpień 2022 r.
Rekrutacja do Projektu jest otwarta i powszechna, obejmie swym działaniem powiat piski i powiat szczycieński.

Projekt realizowany jest w okresie od 01 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 roku na terenie powiatu piskiego i szczycieńskiego.

3. Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia oferowane w ramach Projektu jest bezpłatne.
Wsparcie zaprojektowane zostanie dla każdego UP indywidualnie na podstawie Indywidualnego Planu Działania (IPD) poprzedzonego diagnozą problemową, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.

Dokumenty rekrutacyjne- Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do Biura Projektu:12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 13 pocztą, osobiście lub można wysłać skań na e-mail: aktywniepoprace@gmail.com

Kontakt telefoniczny : 726802862

Nie zwlekaj, zgłoś się już teraz, liczba miejsc ograniczona.

Dokumenty rekrutacyjne znajdziesz tu>>>
regulamin_rekrutacji_01.05.2022a[1]
sciezki-udziału[1]
zal.1.formularz_zgłoszeniowy-01.05.2022[1]

Zapraszamy !

Projekt ” Kierunek praca!” –  nr RPWM.11.01.01-28-0029/20 – jest realizowany przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS w Partnerstwie z Gminą Ruciane-Nida / Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.