Stowarzyszenie Kobieta na PLUS rozpoczyna realizację projektu „Prawo nam pomaga”.

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS rozpoczyna realizację projektu „Prawo nam pomaga”.

Celem ogólnym projektu „Prawo nam pomaga” jest podniesienie świadomości i wiedzy w zakresie praw podstawowych i wartości UE wśród mieszkańców powiatu piskiego poprzez organizację i wzmacnianie warunków do współpracy instytucji publicznych z organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia instytucji wspierającej osoby w trudnych sytuacjach życiowych.

W ramach projektu zaplanowano wsparcie osób doświadczających przemocy i dyskryminacji. Prowadzone będą działania w zakresie udzielania pomocy prawnej, psychologicznej i porad obywatelskich. Dodatkowo, w razie potrzeby, zapewniamy kontynuowanie bezpłatnej pomocy osobom w sytuacjach kryzysowych, którą Stowarzyszenie Kobieta na PLUS prowadzi nieprzerwanie od 2017 roku.

Ponadto prowadzone będą spotkania robocze mające na celu nawiązanie współpracy z przedstawicielkami/-lami JST i Ośrodków Pomocy Społecznej oraz innych służb takich jak Policja, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie tworzenia i funkcjonowania OWK Zielony Zakątek.

W ramach projektu odbędzie się również wyjazd studyjny organizowany dla przedstawicieli JST i Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu piskiego do funkcjonujących Ośrodków Wsparcia Kryzysowego w woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

#SPLOTwartości

#SiećSPLOT


Program realizowany jest w ramach Programu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami” współfinansowanego ze środków Programu Komisji Europejskiej CERV „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021–2027;

Program finansowany jest przez Unię Europejską. Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający finansowanie nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.