Kobieta na plus

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zapytanie ofertowe nr 01/OSP/05/2018/SKNP z dnia 08.05.2018

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS ogłasza Zapytanie Ofertowe nr 01/OSP/05/2018/SKNP z dnia 08.05.2018 dotyczące świadczenia usługi przeprowadzenia kursu/szkolenia zawodowego Spawacz metoda TIG Kod zawodu: 721207 zakończonego egzaminem kwalifikacyjnym w ramach projektu „Otwierajmy się na pracę" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

1. Treść zapytania ofertowego
2. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych - Załącznik nr 2.
4. CV trenera - Załącznik nr 3.
5. Wykaz szkoleń - Załącznik 3a.
6. Program szkolenia TIG - Załącznik 4.
7. Walidacja certyfikacja - Załącznik nr 5.