Kobieta na plus

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Otwierajmy się na pracę - nowy projekt SKNP

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS w partnerstwie z Piską Spółdzielnią Socjalną DIAROZ rozpoczyna realizację projektu „Otwierajmy się na pracę”. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych ubóstwem, wykluczonych społecznie lub długotrwale bezrobotnych.
Działania skierowane są do mieszkańców powiatu piskiego i realizowane będą do końca lipca 2019 roku.

W ramach projektu dla uczestniczek i uczestników oferujemy:

1. Diagnoza potrzeb UP, w tym stworzenie ścieżki reintegracyjnej oraz IPD
2. Poradnictwo specjalistyczne
3. Aktywizacja społeczno-zawodowa, w tym:
a) warsztaty umiejętności zawodowych:
- metody szukania pracy, analizy ofert pracy, opracowania dokumentacji aplikacyjnej,
autoprezentacji,symulowanie rozmowy kwalifikacyjnej

b) warsztaty kulturalne:
-zasady sovoir-vivre
-wyjścia do kina lub teatru,
-wyjścia do restauracji,
- warsztaty dekorowania stołu,
-warsztaty dotyczące zdrowego stylu życia,
- warsztaty finansowych,
- wizyty studyjnych,
- festyn rodzinny,

c) wsparcie animatora przez cały okres realizacji.

4. Szkolenia zawodowe ( zgodne z rozpoznanymi potrzebami).
5. Staże zawodowe (płatne)
6. Pośrednictwo pracy i warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy.

Ponadto oferujemy:

1.         Dobrze przygotowaną merytorycznie kadrę.
2.         Zwrot kosztów dojazdu i powrotu do domu.
3.         Zwrot kosztów za opiekę na dziećmi i osobami zależnymi.
4.         Materiały szkoleniowe.
5.         Catering.
6.         Bezpłatne szkolenia zawodowe.
7.         Staże zawodowe i stypendium stażowe.
8.         Pośrednictwo w poszukiwaniu zatrudnienia.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie do biura projektu. Formularz dostępny na stronie internetowej www.kobietanaplus.pl/praca i w biurze projektu (adres i dane kontaktowe poniżej)

Biuro projektu: 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 13 (obok Centrum Integracji Społecznej)

Kontakt:
Telefon: 726 802 862
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Więcej  informacji na stronie www.kobietanaplus.pl/praca

Szczegóły:

Projekt „Otwierajmy się na pracę”– numer projektu -RPWM.11.01.01-28-0088/17 Lider: Stowarzyszenie Kobieta na PLUS, 12-220 Ruciane-Nida, ul. Kolejowa 5 lok.3
Partner: Piska Spółdzielnia Socjalna DIAROZ, 12-200 Pisz, ul. Dworcowa 4

Cel główny projektu:
Celem głównym proj. jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno - zawodowej 40 osób (24 kobiet, 16mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w wieku 15-64 lat, w tym 12 osób (7 kobiet i 5 mężczyzn) długotrwale bezrobotne, uczące się/pracujące lub zamieszkałe na obszarze woj. warmińsko - mazurskiego w powiecie piskim poprzez indywidualne i kompleksowe wsparcie aktywności społeczno-zawodowej.Projekt swoimi działaniami obejmie 40 osób (24K,16M) w wieku 18-64 lata mieszkańców powiatu piskiego.

Powiat Piski:
- Gmina Biała Piska,
- Gmina Orzysz,
- Gmina Pisz,
- Gmina Ruciane-Nida

Realizacja: 01.12.2017 – 31.07.2019

Przebieg rekrutacji uczestniczek i uczestników:
I tura: grudzień 2017 – styczeń 2018 – 20 osób
II tura: sierpień 2018 – wrzesień 2018 – 20 osób

Wartość projektu :   662 609,06 PLN
Dofinansowanie   :   662 609,06 PLN
Wkład własny      :     33 130,46 PLN
Wkład UE           :   563 217,70 PLN

Projekt „Otwierajmy się na pracę” jest realizowany  przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS wraz z Piską Spółdzielnią Socjalną DIAROZ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Załączniki:
1. Regulamin udziału w projekcie.
2. Formularz zgłoszeniowy - Załącznik nr 1.
3. Oświadczenie niepełnosprawności - Załącznik nr 2.
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik nr 3.
5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku - Załącznik nr 4.
6. Deklaracja uczestnictwa - Załącznik nr 5.
7. Otrzymanie dotyczące otrzymania wsparcia tożsamego - Załącznik nr 6.
8. Umowa uczestnictwa w projekcie dla kobiet - Załącznik nr 7a.
9. Umowa uczestnictwa w projekcie dla mężczyzn - Załącznik nr 7b.
10. Regulamin przyznawania staży - Załącznik nr 8.
11. Oświadczenie o miejscu zamieszkania - Załącznik nr 9.
12. Oświadczenie o opiece nad dzieckiem - Załącznik nr 10.