Kobieta na plus

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Projekt: Otwierajmy się na pracę

Wyniki Zapytania Ofertowego nr 01/OSP/01/2018/SKNP

Wyniki Zapytania Ofertowego nr 01/OSP/01/2018/SKNP z dn. 23.01.2018 na świadczenia usług doradcy zawodowego i usług specjalistycznych: psychologicznych, prawnych i rodzinnych w ramach projektu „Otwierajmy się na pracę”.

Więcej…
 

Rozeznanie cenowe

Piska Spółdzielnia Socjalna DIAROZ - partner projektu ogłasza zapotrzebowanie dotyczące przeprowadzenia 5 łącznie warsztatów (wyszczególnienie w tabeli poniżej) w ramach projektu „Otwierajmy się na pracę” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0088/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

FORMULARZ ROZEZNANIA
 

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług doradcy zawodowego i usług specjalistycznych: psychologicznych, prawnych i rodzinnych

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług doradcy zawodowego i usług specjalistycznych: psychologicznych, prawnych i rodzinnych w ramach projektu „Otwierajmy się na pracę" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Treść zapytania ofertowego 01/OSP/01/2018/SKNP z dnia 23.01.2018 roku

Załączniki>>>
Więcej…
 

Otwierajmy się na pracę - nowy projekt SKNP

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS w partnerstwie z Piską Spółdzielnią Socjalną DIAROZ rozpoczyna realizację projektu „Otwierajmy się na pracę”. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych ubóstwem, wykluczonych społecznie lub długotrwale bezrobotnych.
Działania skierowane są do mieszkańców powiatu piskiego i realizowane będą do końca lipca 2019 roku.

W ramach projektu dla uczestniczek i uczestników oferujemy:

Więcej…