Kobieta na plus

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Czy ekologia i ochrona środowiska są ci bliskie?

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS zaprasza grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe do zgłaszania chęci udziału w projekcie „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju” ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Projekt jest na etapie przygotowywania.

W przypadku uzyskania dofinansowania, każda z grup nieformalnych lub organizacji,  zgłaszająca inicjatywę oprócz  wsparcia szkoleniowo-doradczego, otrzyma grant na jej realizację do 20.000,00 PLN. Do współpracy zapraszamy grupy prowadzące ekologiczne inicjatywy obywatelskie działające w lokalnym środowisku.

 

Przykładowe obszary działań:

 

- przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających,

- lokalny monitoring przyrodniczy,

-  przywracanie tradycyjnych odmian roślin użytkowych i ras zwierząt gospodarskich,

- ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej,

- odbudowa stanu populacji zagrożonych gatunków drzew (np. wiąz, jesion), zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych,

- zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi - zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,

- zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych,

- rozwój ogrodów/parków miejskich o znaczeniu przyrodniczym,

- modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych),

- usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych,

- renaturyzacja/rekultywacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka,

- ograniczenie antropopresji w budynkach/obiektach użyteczności publicznej - minimalizacja emisji do środowiska.

Grupy nieformalne i organizacje pozarządowe, które chcą zgłosić swój pomysł, proszone są o przesłanie do dnia 28 grudnia 2014 r.:

Opisu planowanych działań.

Opinii lokalnego samorządu dotyczące zasadności i możliwości realizacji danej  inicjatywy.

Zgody właściciela dysponującego terenem/nieruchomością na realizację inicjatywy (właściciel – np. gmina, podmiot prywatny, osoba fizyczna itp.,

Jeśli jesteś z województwa: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego. Zgłoś swoją inicjatywę, nie zwlekaj! Liczba inicjatyw do realizacji ograniczona !

Więcej informacji uzyskasz w Stowarzyszeniu Kobieta na PLUS, pod numerem telefonu:

731 715 512 w godzinach od 09.00 do 15.00, osoba do kontaktu: Aldona Strękowska,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

 

szczegóły http://nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/edukacja-ekologiczna/ii-konkurs-2014/