Kobieta na plus

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Tolerancja a Społeczeństwo obywatelskie

II edycja konkursu historycznego im. Prof. Abrahama Heschela

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego dofinansował II edycję konkursu „Tolerancja a Społeczeństwo obywatelskie . Miejsce Żydów w historii i kulturze Warmii i Mazur” im. Prof. Abrahama Heschela

Projekt stanowi kontynuację z roku 2009, kiedy to Stowarzyszenie SEEiK otrzymało grant na realizację konkursu od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Projekt realizowany będzie od marca do lipca 2010 r.

To pierwsza tego typu inicjatywa realizowana na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wspierana przez samorząd miasta i gminy Mrągowo, Polskie Towarzystwo Historyczne i Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego i Stowarzyszenie Kobieta na PLUS.

Patronat honorowy

Wójt Gminy Piecki  
Burmistrz miasta Mrągowa
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

 

 

 

Patronat medialny

 

Innowacyjny charakter ma promocja historii i kultury żydowskiej oraz miejsca i roli Żydów w historii  Warmii i Mazur poprzez konkurs. Realizowana będzie również zasada tolerancji i właściwego postrzegania innych kultur (wymiana międzykulturowa) przez dzieci i młodzież na terenie Warmii i Mazur. Konkurs informuje nas, o tym jak została przygotowana młodzież do pełnienia ważnych ról społecznych i postrzegania innych narodów, w tym Żydów.

Przeprowadzenie konkursu na terenie województwa, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu mrągowskiego i piskiego ma być jednym z narzędzi służących poprawie wiedzy we wzajemnym postrzeganiu się Żydów i Polaków.  Partnerem w powiecie piskim będzie Stowarzyszenie Kobieta na PLUS z Rucianego-Nidy.

Przed okresem faszyzmu te dwie kultury współżyły ze sobą na obszarze Prus Wschodnich. Należy wskazywać to piękne dziedzictwo historyczne, poszukiwać jego korzeni. Najwięcej ekspresji jest ukrytych w inwencji twórczej dzieci, które za pomocą obrazu pokazują, co tak naprawdę myślimy o innych, jaki jest obraz świata społeczeństwa zamieszkującego w naszym województwie. Można tu kształtować odpowiednie postawy i dążyć do rozwoju dialogu oraz otwartej edukacji międzykulturowej. Temu służyć mają konkursy.

W roku 2009 idea została wyróżniona przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego tytułem „Projekt Miesiąca grudnia”. To duże wyróżnienie i wspólna praca wielu środowisk, które udało nam się pozyskać. Chcemy to zadanie kontynuować na większym obszarze. Stąd nasz pomysł, aby dwa powiaty: mrągowski i piski szczególnie uwzględnić ze względu na zawarte 16. 10.2009 r. partnerstwo na rzecz upamiętnienia cmentarza żydowskiego w Mrągowie.  W konkursie będą mogły wziąć udział osoby z całego województwa. Wkrótce zostanie utworzona strona internetowa projektu. Stowarzyszenia SEEiK poinformuje zaprosi możliwie największą ilość szkół i placówek młodzieżowych do konkursu.

Do osób, którym wartości takie jak prawda, tolerancja i wspólna historia nie są obojętne, zwracamy się z prośba o wsparcie naszej inicjatywy poprzez informowanie o konkursie, fundowanie nagród rzeczowych lub innych form wyróżnienia dla wszystkich tych, którzy swoje pracę wykonają w ramach konkursu.

Marcin Łupkowski
Stowarzyszenie SEEiK

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego objęła patronatem konkurs