Kobieta na plus

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

KONKURS!!!

Zarząd Stowarzyszenia Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej SEEiK w Mrągowie

ogłasza II konkurs „Tolerancja a Społeczeństwo Obywatelskie. Miejsce Żydów w historii i kulturze Warmii i Mazur”

W pierwszej edycji konkursu wzięli udział uczniowie szkół powiatu mrągowskiego.

W roku 2010 r. w II edycji konkursu zapraszamy do wzięcia udziału uczniów szkół z terenu całego województwa warmińsko-mazurskiego.
Planujemy 4 kategorie wiekowe:
- przedszkole i klasy 1-3,

- szkoły podstawowe klasy IV- VI,

- gimnazjum,

- szkoły ponadgimnazjalne.

Tematy konkursowe w 2010 r.

Prace plastyczne do wykonania techniką dowolną:

- Rola kobiety w kulturze żydowskiej,

- Portret  współczesnej  kobiety żydowskiej,

- Żydzi i Polacy – portret własny,

- Zwyczaje i obrzędy w dawnej i współczesnej kulturze Żydów,

- Namaluj dowolne wydarzenia związane z historią Żydów,

- Ksiądz Katolik -  Rabin – Żyd - wspólne idee, współpraca - współcześnie.

Prace do wykonania w formie opisowej:

1.  Napisz esej na temat:

- Moje spotkanie ze znanym Żydem – przeprowadzenie wywiadu z postacią historyczną,

- Moje spotkanie ze znanym Żydem – wywiad z osobą żyjącą współcześnie,

2.Napisz esej na temat:

- Kogo i dlaczego chciałbyś zaprosić do swojej miejscowości – postać historyczna,

-  Kogo i dlaczego chciałbyś zaprosić do swojej miejscowości – postać współczesna.

3. Napisz esej na temat:

- Czy kultura Żydów jest obecna w życiu Twojej lokalnej społeczności?

- Polskie Społeczeństwo Obywatelskie, a mniejszość żydowska. Szanse i zagrożenia na przyszłość.

4. Napisz esej na temat:

- Mniejszości narodowe w budowaniu Polski i świadomości Polaków,

- Żydzi w Historii Polski – Warmia i Mazury – dziedzictwo, spuścizna i świadomość.

Prace prosimy przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście w terminie: od dnia 19.04.2010 do dnia 14.06.2010 r na adres:

Stowarzyszenia SEEiK, Pl. Kajki 2/8 11 – 700 Mrągowo
poniedziałek w godz. od 16.00 do 18.00
lub
do siedzibie Polskiego Towarzystwa Historycznego przy ul. Parkowej 16  11 – 700 Mrągowo,
od pon. do piątku od godz. 9.00 do 14.00.

Prace z powiatu piskiego należy nadsyłać na adres siedziby Stowarzyszenia Kobieta na PLUS 12-221 Ruciane-Nida ul. Zielona 38 lok.3.

Na zwycięzców i wszystkich uczestników czekają atrakcyjne nagrody.
Szkoły, instytucje,  z których weźmie udział największa liczba osób otrzymają dodatkowe nagrody książkowe. Uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe.

Osoby zaangażowane w realizację konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Konkurs „Tolerancja a Społeczeństwo Obywatelskie. Miejsce Żydów w historii i kulturze Warmii i Mazur” to doskonała okazja do poznania kultury żydowskiej, trochę zapomnianej, ale ciągle obecnej na terenie Warmii i Mazur.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału !!!

Zadanie jest realizowane  przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.