Kobieta na plus

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Nazywam się Miliard.

Cała Polska, cały świat włącza się do akcji Nazywam się Miliard/ One Billion Rising.
Chcąc zwrócić uwagę na problemy przemocy wobec kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych również i my jako Stowarzyszenie Kobieta na PLUS  włączamy się w propagowanie takich działań. Niestety, to wciąż temat tabu w naszym kraju.

 

W tym roku polski taniec odbędzie się 14 lutego o godzinie 12:00.

Wraz z mieszkańcami Rucianego-Nidy, naszymi przyjaciółmi i sympatykami z innych miast już o 11:00 spotykamy się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samorządowych  im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie, ul. Gałczyńskiego 2A.

To tylko taniec ale pamiętajcie, tańczymy przeciw przemocy wobec kobiet! Walczmy z przemocą, krzywdzeniem, bólem. Walentynki to szczególny czas, czas, który możemy poświęcić innym kobietom.

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS jest organizatorem i inicjatorem tej akcji na terenie Rucianego-Nidy, zachęcamy wszystkie podmioty do włączenia się w akcję!

Kobiety z niepełnosprawnością (fizyczną, psychiczną):

  • Są trzykrotnie bardziej narażone na przemoc niż kobiety pełnosprawne.
  • Są szczególnie narażone na przemoc również w miejscach publicznych, na ulicy, w pracy, w domach opieki społecznej, w szpitalach, w szpitalach psychiatrycznych, a więc narażone są na przemoc domową, ale również w szczególności na przemoc instytucjonalną.
  • Mają utrudniony, a często brak jakiegokolwiek dostępu do pomocy zarówno prawnej, jak i psychologicznej.
  • Częściej niż inne kobiety podlegają ryzyku przemocy, naruszania ich nietykalności osobistej, znieważania, opuszczenia lub zaniedbywania, znęcania się i wykorzystywania zarówno w środowisku rodzinnym, jak i poza nim.

Pomimo że znajdują się w grupie szczególnie narażonej na przemoc, w tym przemoc domową, nie są traktowane priorytetowo. Rzadziej niż inne ofiary zgłaszają przypadki przemocy domowej.

W życiu kobiet z niepełnosprawnościami przemoc jest nie tylko częstym zjawiskiem, lecz nierzadko bywa wręcz przyczyną ich niepełnosprawności. Blisko 80% kobiet z niepełnosprawnościami pada ofiarą przemocy psychicznej i fizycznej.

Źródło: feminoteka.pl