Kobieta na plus

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

IX Walne Zgromadzenie z dn. 16.02.2013 r.

Dnia 16.02.2013 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Kobieta na PLUS.
Pani Prezes Barbara Elżbieta Wyłudek przekazała informacje o realizowanych projektach oraz o działaniach jakie podjęło Stowarzyszenie w ubiegłym roku.
Zachęcała do wzięcia udziału w projekcie "Kompetentni pracownicy" oraz o przekazywaniu informacji o projekcie znajomym z gmin Orzysz i Biała Piska.
W trakcie zebrania zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2012 rok. Udzielono również absolutorium Zarządowi.

Punktem, który spotkał się z największym odzewem było zaplanowanie 5-lecia istnienia Stowarzyszenia Kobieta na PLUS. Pomysłów jest wiele, na pewno w najbliższych tygodniach plany zostaną sprecyzowane.

Spotkanie kolejny raz odbyło się w pensjonacie Villa Plaza w Rucianem-Nidzie.


Serdecznie dziękujemy Właścicielom Pensjonatu Villa Plaza za użyczenie sali na potrzeby spotkań Stowarzyszenia.