piski_start

Model “Vives Emplea na Mazurach”

Opracowanie “Vives Emplea na Mazurach” powstało w ramach projektu "Dobry Start" zrealizowanego w ramach wsparcia udzielonego przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu „Ścieżki Współpracy.. – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Metoda “Vives Emplea” skierowana jest do osób zagrożonych. wykluczeniem społecznym a jej celem jest refleksja nad rozwojem osobistym i perspektywami zawodowymi, zwiększając w ten sposób ich udział w zdobywaniu kompetencji i zatrudnienia.

piski_start

Metoda pokazuje uczestnikom alternatywne plany życiowe, a także możliwe rozwiązania i zrównoważone koncepcje dla ich indywidualnych sytuacji. Praca oparta jest na odkrywaniu własnych zasobów i jest nowym wyzwaniem, które stoi przed instytucjami działającymi w obszarze włączenia społecznego.
W “Vives Emplea” uwaga skierowana jest na zintegrowanie uczestników pomiędzy sobą oraz z lokalnym środowiskiem. “Vives Emplea na Mazurach” opiera się na założeniu współpracy wielu podmiotów: instytucji rynku pracy, OPS-ów, firm szkoleniowych, przedsiębiorców, JST, uczelni i innych prowadzących zajęcia z osobami zagroż. wyklucz. społecz. już od rozpoczęcia rekrutacji do zakończenia realizacji projektu.
Program obejmuje indywidualne konsultacje i warsztaty grupowe. Współpraca pomiędzy uczestnikami i kadrą merytor. jest to proces ciągły, dzięki czemu lepiej obserwuje się postępy uczestników, zauważa pojawiające się problemy i można szybciej reagować oraz znaleźć właściwe rozwiązania.
W Modelu “Vives Emplea na Mazurach” działania zmierzają do zaktywizowania osób zagrożonych wwykluczeniem społecznym w sferze społecznej, następnie w sferze zawodowej. Głównym celem jest podjęcie pracy i uzyskanie niezależności finansowej.
Model “Vives Emplea na Mazurach” jest uniwersalny i możliwy do zastosowania w warunkach polskich. Jeden cykl trwa 6 miesięcy. Jeśli w działaniach realizowanych w Polsce, będą uczestniczyli imigranci, to udział mogą wziąć te osoby, które znają j. polski w stopniu komunikatywnym i mają pozwolenie na pracę.
Z Modelu ”Vives Emplea na Mazuarch” w swojej pracy mogą korzystać pracownicy, trenerzy instytucji: OPS-y, PUP-y, NGO-s, firmy szkoleniowe przedsiębiorcy, agencje zatrudnienia, szkoły i inne zajmujące się tematyką włączenia społecznego, integracji i aktywizacji społ.-zawodowej.

Możliwość komentowania została wyłączona.