Stowarzyszenie Kobieta na PLUS kolejny raz włączyło się w „Kampanię 16 dni”

To akcja, która ma na celu zwrócenie uwagi na przemoc wobec kobiet ze względu na płeć. Nietuzinkowy film „Delikatnie nas zabijają” który został zaprezentowany podczas spotkania był przyczynkiem do gorącej dyskusji podczas panelu ekspertów.
Przedstawicielka WMCPK Justyna Roczeń podkreślała, że musimy być czujni na sposób przedstawiania kobiet i dziewczynek w reklamie. Dalsza dyskusja uświadomiła zebranym, że wizerunek kobiet w filmach, reklamach jest przedstawiany z punktu widzenia mężczyzn. Często postrzegając kobiety przede wszystkim jako obiekt seksualny.

– Silna kobieta to kobieta, która ma oparcie w przepisach prawach. Zna Deklarację Praw Człowieka i Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Uczmy się jej, niech będzie naszym manualem w codzienności – mówiła Dorota Róża Chałat z Koszalińskiego Centrum Praw Kobiet.

– Wiele rozbija się o nierówne traktowanie ze względu na płace wśród kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach. To globalny problem, który powinniśmy rozwiązać. Przyznacie państwo, że kobiety na rynku pracy powinny mieć równą pozycję. Nie godzę się na nierówności finansowe w zakresie płac. Wynagradzajmy pracowników za efekty i zakres obowiązków a nie za płeć. Mocno wybrzmiały słowa Barbary Elżbiety Wyłudek.
Dziękujemy przybyłym gościom.

Spotkanie odbyło się 10 grudnia 2023 w OWK Zielony Zakątek w Kumielsku. Dyskusja była prowadzona przez specjalistkę ds. komunikacji co w dużej mierze przyczyniło się do właściwej moderacji dyskusji.


„Warmińsko-Mazurskie Centrum Praw Kobiet – kontynuacja” jest realizowany przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych SZTAMA, finansowany ze środków Unii Europejskiej CERV „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021–2027

#stowarzyszeniekobietanaplus, #wmcpk #16dniprzeciwprzemocy, #buildingbridges

Możliwość komentowania została wyłączona.