Kobieta na plus

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych - trzeci wiek na start!

W dniu 10.10.2012 r. w Olsztynie odbyła się V Wojewódzka  konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych pod hasłem - " Trzeci Wiek - na Start!.

Barbara Wyłudek promuje projekt Latarnicy i kawiarenki Cyber-Senior

W programie zaprezentowano m. in. badania i analizę „Solidarność międzypokoleniowa w kontekście globalizacji”, które przedstawił Pan Andrzej Klimczuk. Pani Alicja Rutecka przedstawiła projekt „Senior Games”, którego realizacja odbyła się we wrześniu br. Kolejnymi punktami programu były prezentacje Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Olsztynie, Ostródzie i Działdowie, które są stronami Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur.

Konferencja była doskonałą okazja do przedstawienia ogólnopolskiego projektu „Polska Cyfrowa Równych Szans” realizowanego przez Stowarzyszenie Miasto w Internecie z Tarnowa. Działania w ramach projektu zaprezentowali Latarnicy Polski Cyfrowej z gmin: Ruciane-Nida – Barbara Wyłudek, Bisztynek – Aniela Janik  i Paweł Grądzki z Olsztyna.
Pani Barbara Wyłudek przedstawiła założenia i idee projektu Polska Cyfrowa Równych Szans oraz podejmowane działania latarnicze w gminie Ruciane-Nida w tym projekt "Kawiarenki Cyber-Senior". Następnie Pan Paweł Grądzki i Pani Aniela Janik opowiedzieli o swoich inicjatywach na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Studenci UTW uświetnili program swoimi występami artystycznymi.
W drugiej części konferencji odbyły się prezentacje projektów realizowane przez organizacje pozarządowe Warmii i Mazur, które podejmują działania na rzecz aktywizacji Seniorów oraz integracji międzypokoleniowej. Kolejno swoje projekty przedstawiły:
- Ełckie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów ESSA w Ełku – „Aktywizacja Seniorów poprzez integrację z młodzieżą”,
- Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „PIONIER” w Olsztynie – „ Nie bądź wariatem – zajmij się wolontariatem,
- Stowarzyszenie Kobieta na PLUS w Rucianem-Nidzie – „Kawiarenki CyberSenior  w Rucianem-Nidzie”,
- Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu – „Drogi dwudziestoletni”.

Latarnicy Polski Cyfrowej są wśród nas i jest coraz więcej takich osób, które wprowadzają Seniorów w Cyfrowy Świat do tej pory dla nich niedostępny. I Tak trzymać!!!

BEW