Kobieta na plus

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Szansa dla każdego na rynku pracy

Poniżej przedstawiamy skróconą informacje o tym kto może zostać uczestnikiem CIS-u i a czym polega nasza działalność w tym zakresie.

Uczestnicy CIS kierowani są na praktyki zawodowe do pracodawców zainteresowanych ich przyjęciem. Pracodawca po podpisaniu porozumienia oraz umowy z CIS i zapoznaniu się z Indywidualnym Planem Zatrudnienia Socjalnego uczestnika, zobowiązuje się do stworzenia warunków niezbędnych do realizowania programu praktycznej reintegracji zawodowej na określonym stanowisku.

W ramach praktyk zawodowych każdy z uczestników CIS-u pracuje po 6 godzin dziennie i bierze udział w programie reintegracji społecznej prowadzonej przez psychologa, doradcę zawodowego a także pracownika socjalnego. Na praktykach zawodowych prowadzone są listy obecności potwierdzające obecność pracownika oraz wykonywaną przez niego pracę.

Uczestnikami CIS mogą zostać osoby, które są bezrobotne oraz inne wymienione w ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Aby dopełnić formalności i zostać uczestnikiem CIS należy spotkać się w Naszym Centrum z pracownikiem socjalnym i podpisać właściwy wniosek. Kolejny krok to opiniowanie wniosku przez MGOPS,  po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Po uzyskaniu pozytywnej opinii przez MGOPS osoba ta kierowana jest ponownie do CIS. Tu po przeprowadzeniu badań lekarskich, szkoleniu bhp i rozmowie z pracownikiem socjalnym zostaje opracowany Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego, po którym osoba zostaje uczestnikiem CIS.

Uczestnik dostaje wynagrodzenie w postaci świadczenia integracyjnego refundowanego przez PUP w pierwszym miesiącu próbnym brutto 415,55 zł i w pozostałych miesiącach brutto 831,10 zł.