Kobieta na plus

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Oferta pracy: Instruktor zawodu pracowni porządkowo gospodarczej

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS ogłasza nabór na stanowisko pracy
Instruktor zawodu pracowni porządkowo gospodarczej
Miejsce zatrudnienia: Centrum Integracji Społecznej w Piszu
województwo: warmińsko-mazurskie.

1. Zakres wykonywanych działań na stanowisku:

a) prowadzenie działań mających na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy;

b) opracowywanie programu szkolenia zawodu dla uczestników Centrum;

c) prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej ze szczególnym

uwzględnieniem nabywania umiejętności zawodowych oraz przy

uczenie do zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych;

d) ocenianie zdobytych przez uczestników umiejętności w czasie zajęć reintegracji zawodowej;

e) stała współpraca z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, psychologiem Centrum w zakresie realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego.

2. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie średnie lub wyższe zgodne z przedmiotem warsztatów zawodowych lub doświadczenie zawodowe zgodne z przedmiotem warsztatów zawodowych,

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

e) nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania dodatkowe:

a) mile widziany kurs pedagogiczny lub szkolenie uprawniające do pracy osobami dorosłymi,

b) umiejętność pracy indywidualnej i grupowej,

c) wysoka kultura osobista i wysoki stopień komunikatywności,

d) obowiązkowość, dokładność,

e) umiejętność pracy w zespole,

f) konsekwencja w realizacji zadań,

g) umiejętność podejmowania decyzji nawet w trudnych sprawach,

h) prawo jazdy kat. B.

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys zawodowy (CV),

b) list motywacyjny,

c) kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,

5. Oferujemy:

• udział w tworzeniu nowej instytucji w powiecie piskim

• pracę w przyjaznej atmosferze i zgranym zespole,

• możliwość osobistego i zawodowego rozwoju,

• umowę o pracę  w wymiarze 1 etatu  od maja 2017 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.kobietanaplus.pl/cis

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty proszę przesłać do dnia 04.05.2017 na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - w tytule e-maila proszę wpisać „Instruktor zawodu 1”.

Pocztą lub osobiście na adres biura:

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS, 12-220 Ruciane-Nida, ul. Polna 1 lok.7.

Zamknięta koperta z dopiskiem: „ Instruktor zawodu 1”.

7. Warunki pracy na stanowisku:

a) wymiar czasu pracy: pełny etat,

b) miejsce pracy: Centrum Integracji Społecznej w Piszu

c) czas pracy – 40 godzin tygodniowo,

d) wynagrodzenie: zgodnie z przepisami.

 

8. Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu, nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do biura).

Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi.

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne

1. List motywacyjny.

2. CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 992.).

 

Więcej informacji można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Kobieta na PLUS

12-220 Ruciane-Nida, ul.Polna 1 lok.7,

lub

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

telefon: 726802862