warmińsko-Mazurskie Centrum Praw Kobiet1

Warmińsko-Mazurskie Centrum Praw Kobiet znów działa pełną parą

Projekt 𝗞𝗢𝗡𝗧𝗬𝗡𝗨𝗔𝗖𝗝𝗔 został wysoko oceniony przez Komisję i uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną w postaci grantu na kwotę 59984,11 EUR ze środków Unii Europejskiej „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021–2027. Działania realizowane będą w okresie 01.11.2023-31.10.2025.
WMCPK to miejsce przyjazne kobietom. Miejsce, w którym mogą otrzymać fachową bezpłatną pomoc specjalistyczną, prawną, psychologiczną, mentoringową i inną jeśli tylko zaistnieje taka potrzeba. To miejsce, w którym mogą czują się bezpiecznie i są gotowe do przyjęcia pomocy, ale też podzielenia się swoimi doświadczeniami z kobietami w podobnej, trudnej sytuacji.
Pamiętaj, nie jesteś sama. Nie pozwól na przemoc!
Obecnie prowadzone są trzy punkty konsultacyjne w podanych lokalizacjach:
➡Punkt Konsultacyjny WMCPK w 𝗥𝘂𝗰𝗶𝗮𝗻𝗲𝗺-𝗡𝗶𝗱𝘇𝗶𝗲
Telefon: 731 360 198
(Połączenie telefoniczne jest płatne zgodnie z cennikiem operatora sieci)
E-mail: m.centrumprawkobiet@gmail.com
12-220 Ruciane-Nida, ul. Polna 1 lok.7 (I piętro)
➡Punkt Konsultacyjny W-MCPK w 𝐎𝐥𝐬𝐳𝐭𝐲𝐧𝐢𝐞
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
Telefon: 792 276 667
(Połączenie telefoniczne jest płatne zgodnie z cennikiem operatora sieci)
E-mail: wmcpk.olsztyn@gmail.com
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
10-274 Olsztyn, ul. T. Szewczenki 1
➡Punkt Konsultacyjny WMCPK w 𝐊𝐞𝐭𝐫𝐳𝐲𝐧𝐢𝐞
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SZTAMA
11-400 Kętrzyn, ul. Pocztowa 9
wmcpk.ketrzyn@gmail.com

—–
W poprzednich latach działalność WMCPK możliwa była dzięki wsparciu z Funduszu Krajowego finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

full-shot-happy-family-outdoors

Wyniki rozeznania 02/S/04/2023 z dnia 03.04.2023

Uprzejmie informujemy, że w ramach rozeznanie rynku numer 02/S/04/2023 z dnia 03.04.2023 na realizację „Szkolenia dla specjalistów Centrum dla Rodzin realizacja zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy z instytucji pomocowych, a także członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Biała Piska w ramach realizacji projektu pn. „Szczęśliwa rodzina wolna od przemocy. Miasto i Gmina Biała Piska skutecznie przeciw przemocy” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w ramach Programu „Sprawiedliwość”

W odpowiedzi na rozeznanie wpłynęła 1 oferta Przewozy Pasażerskie Leszek Makowski Biała Piska , Cena za 1 km 3,80 zł brutto. 

Projekt pn. „Szczęśliwa rodzina wolna od przemocy. Miasto i Gmina Biała Piska skutecznie przeciw przemocy” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w ramach Programu „Sprawiedliwość”

Projekt realizowany z Programu Sprawiedliwość – Fundusz Małych Grantów 2 PA 22 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć.

 

full-shot-happy-family-outdoors

Wyniki rozeznania 01/S/04/2023 z dnia 03.04.2023

Uprzejmie informujemy, że w ramach rozeznanie rynku numer 01/S/04/2023 z dnia 03.04.2023 na realizację „Szkolenia dla specjalistów Centrum dla Rodzin realizacja zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy z instytucji pomocowych, a także członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Biała Piska w ramach realizacji projektu pn. „Szczęśliwa rodzina wolna od przemocy. Miasto i Gmina Biała Piska skutecznie przeciw przemocy” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w ramach Programu „Sprawiedliwość”

Nie rozstrzygnięto z powodu braku ofert. 

Projekt pn. „Szczęśliwa rodzina wolna od przemocy. Miasto i Gmina Biała Piska skutecznie przeciw przemocy” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w ramach Programu „Sprawiedliwość”

Projekt realizowany z Programu Sprawiedliwość – Fundusz Małych Grantów 2 PA 22 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć.

 

full-shot-happy-family-outdoors

Rozeznanie rynku 02/S/04/2023 z dnia 03.04.2023

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie „Szkolenia dla specjalistów Centrum dla Rodzin realizacja zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy z instytucji pomocowych, a także członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Biała Piska”

Pełna treść rozeznania 02/S/04/2023 z dnia 03.04.2023,

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do zapytania 02/S/04/2023 z dnia 03.04.2023

Brak powiązań – Załącznik nr 2 do rozeznania 02/S/04/2023 z dnia 03.04.2023

Ogólna klauzula informacyjna – Załącznik nr 3 do rozeznania 02/S/04/2023 z dnia 03.04.2023

Projekt pn. „Szczęśliwa rodzina wolna od przemocy. Miasto i Gmina Biała Piska skutecznie przeciw przemocy” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w ramach Programu „Sprawiedliwość”

Projekt realizowany z Programu Sprawiedliwość – Fundusz Małych Grantów 2 PA 22 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć.

full-shot-happy-family-outdoors

Rozeznanie rynku 01/S/04/2023 z dnia 03.04.2023

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie „Szkolenia dla specjalistów Centrum dla Rodzin realizacja zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy z instytucji pomocowych, a także członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Biała Piska”

Pełna treść rozeznania 01/S/04/2023 z dnia 03.04.2023

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do zapytania 01/S/04/2023 z dnia 03.04.2023

Brak powiązań – Załącznik nr 2 do rozeznania 01/S/04/2023 z dnia 03.04.2023

Ogólna klauzula informacyjna – Załącznik nr 3 do rozeznania 01/S/04/2023 z dnia 03.04.2023

Projekt pn. „Szczęśliwa rodzina wolna od przemocy. Miasto i Gmina Biała Piska skutecznie przeciw przemocy” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w ramach Programu „Sprawiedliwość”

Projekt realizowany z Programu Sprawiedliwość – Fundusz Małych Grantów 2 PA 22 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć.

full-shot-happy-family-outdoors

Wyniki rozeznania 01/S/02/2023 z dnia 07.02.2023

Uprzejmie informujemy, że rozeznanie rynku numer 01/S/02/2023 z dnia 07.02.2023 na realizację „Szkolenia dla specjalistów Centrum dla Rodzin realizacja zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy z instytucji pomocowych, a także członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Biała Piska w ramach realizacji projektu pn. „Szczęśliwa rodzina wolna od przemocy. Miasto i Gmina Biała Piska skutecznie przeciw przemocy” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w ramach Programu „Sprawiedliwość” 

nie rozstrzygnięto z powodu braku ofert.

Projekt pn. „Szczęśliwa rodzina wolna od przemocy. Miasto i Gmina Biała Piska skutecznie przeciw przemocy” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w ramach Programu „Sprawiedliwość”

Projekt realizowany z Programu Sprawiedliwość – Fundusz Małych Grantów 2 PA 22 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć.

full-shot-happy-family-outdoors

Rozeznanie rynku 01/S/02/2023 z dnia 07.02.2023

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie „Szkolenia dla specjalistów Centrum dla Rodzin realizacja zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy z instytucji pomocowych, a także członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Biała Piska”

Pełna treść rozeznania 01/S/02/2023 z dnia 07.02.2023
Formularz ofertowy Załącznik nr 1 01/S/02/2023 z dnia 07.02.2023
Brak powiazań Załącznik nr 2 01/S/02/2023 z dnia 07.02.2023
Ogólna klauzula informacyjna Załącznik nr 01S/02/2023 z dnia 07.02.2023

Projekt pn. „Szczęśliwa rodzina wolna od przemocy. Miasto i Gmina Biała Piska skutecznie przeciw przemocy” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w ramach Programu „Sprawiedliwość”

Projekt realizowany z Programu Sprawiedliwość – Fundusz Małych Grantów 2 PA 22 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć.