piski_start

Model “Vives Emplea na Mazurach”

Opracowanie “Vives Emplea na Mazurach” powstało w ramach projektu "Dobry Start" zrealizowanego w ramach wsparcia udzielonego przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu „Ścieżki Współpracy.. – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Metoda “Vives Emplea” skierowana jest do osób zagrożonych. wykluczeniem społecznym a jej celem jest refleksja nad rozwojem osobistym i perspektywami zawodowymi, zwiększając w ten sposób ich udział w zdobywaniu kompetencji i zatrudnienia.

piski_start

Metoda pokazuje uczestnikom alternatywne plany życiowe, a także możliwe rozwiązania i zrównoważone koncepcje dla ich indywidualnych sytuacji. Praca oparta jest na odkrywaniu własnych zasobów i jest nowym wyzwaniem, które stoi przed instytucjami działającymi w obszarze włączenia społecznego.
W “Vives Emplea” uwaga skierowana jest na zintegrowanie uczestników pomiędzy sobą oraz z lokalnym środowiskiem. “Vives Emplea na Mazurach” opiera się na założeniu współpracy wielu podmiotów: instytucji rynku pracy, OPS-ów, firm szkoleniowych, przedsiębiorców, JST, uczelni i innych prowadzących zajęcia z osobami zagroż. wyklucz. społecz. już od rozpoczęcia rekrutacji do zakończenia realizacji projektu.
Program obejmuje indywidualne konsultacje i warsztaty grupowe. Współpraca pomiędzy uczestnikami i kadrą merytor. jest to proces ciągły, dzięki czemu lepiej obserwuje się postępy uczestników, zauważa pojawiające się problemy i można szybciej reagować oraz znaleźć właściwe rozwiązania.
W Modelu “Vives Emplea na Mazurach” działania zmierzają do zaktywizowania osób zagrożonych wwykluczeniem społecznym w sferze społecznej, następnie w sferze zawodowej. Głównym celem jest podjęcie pracy i uzyskanie niezależności finansowej.
Model “Vives Emplea na Mazurach” jest uniwersalny i możliwy do zastosowania w warunkach polskich. Jeden cykl trwa 6 miesięcy. Jeśli w działaniach realizowanych w Polsce, będą uczestniczyli imigranci, to udział mogą wziąć te osoby, które znają j. polski w stopniu komunikatywnym i mają pozwolenie na pracę.
Z Modelu ”Vives Emplea na Mazuarch” w swojej pracy mogą korzystać pracownicy, trenerzy instytucji: OPS-y, PUP-y, NGO-s, firmy szkoleniowe przedsiębiorcy, agencje zatrudnienia, szkoły i inne zajmujące się tematyką włączenia społecznego, integracji i aktywizacji społ.-zawodowej.

piski_start

Zaproszenie na Seminarium 26-27.10.2021 r w Piszu

W związku z realizacją projektu „Dobry Start” przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS w Partnerstwie z Fundación Acción contra el Hambre z Madrytu zapraszamy do udziału w Seminarium w dniach 26-27.10.2021 r.

Celem Seminarium jest przedstawienie metody pracy Vives Emplea w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia. Jest to model wypracowany przez Partnera z Hiszpanii  Fundación Acción contra el Hambre (Fundacja Przeciwko Głodowi - ACH). W SEminarium wezmą udział pracownicy, współpracownicy i kluzowi Partnerzy Stowarzyszenia Kobieta na PLUS zainteresowani wdrożeniem metody "Vives Emplea na Mazuarch " w swojej pracy.

Termin seminarium: 26.10.2021 – 27.10.2021 r.

Miejsce: Hotel Roś w Piszu, ul. Turystów 3
 

Poniżej zamieszczamy wstępny Program Seminarium. 
Stowarzyszenie Kobieta na PLUS
12-220 Ruciane-Nida
ul. Kolejowa 5 lok.3

 Poniżej  zamieszczamy wstępny program, który może nieznacznie ulec zmianie. Ostateczna wersję programy prześlemy do zakwalifikowanych osób do 22.10.2021 r.
Seminarium organizowane jest w trybie stacjonarnym z zachowaniem bezpieczeństwa związanego przeciwdziałaniem COVID-19.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Seminarium na tryb on-line w przypadku wystąpienia zaostrzenia zasad związanych COVID 19, z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Uwaga!

Jeśli wydarzy się sytuacja nadzwyczajna i będziemy zmuszeni zorganizować Seminarium w trybie on-line, uwagi na dyskusyjny charakter seminarium rekomendujemy posiadanie kamery internetowej i mikrofonu. Można wykorzystać zestaw słuchawkowy od telefonu komórkowego. Z doświadczeń z dotychczasowych spotkań wynika, że unika się wtedy zakłóceń związanych z zapętlaniem się dźwięku i efektem pogłosu.
W przypadku  organizowania Seminarium w trybie on-line Program może się nieznacznie zmienić. Llink do spotkania na Google Meet prześlemy w dniu 25.10.2021 r.

Ze względów bezpieczeństwa, związanym z COVID - liczba miejsc jest ograniczona.

Jednak z nadzieją na spotkanie twarzą w twarz Zapraszamy !

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
nr telefonu: 726 802 862
e-mail: kobietanaplus@gmail.com

20210701_092243

Wyjazd studyjny w Madrycie w raach projektu „Dobry Start”

1_0

W dniach 28.06.2021 - 03.07.2021 odbyła się wizyta u Partnera w Madrycie. Celem wizyty było poznanie metody pracy z osobami poszukujacymi zatrudnienia - ViVes Emplea wypracownej przez Partnera.

 

Projekt "Dobry Start" jest realizowany  przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS w Partnerstwie Fundación Acción contra el Hambre (Fundacja Przeciwko Głodowi - ACH)  z Madrytu, w ramach wsparcia udzielonego przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu „Ścieżki Współpracy… – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

2