wyróżniający obrazek

Wyniki rozeznanie rynku nr 01/KP/11/2022


Informujemy, że w ramach rozeznania nr 01/KP/10/2022 z dnia 02.11.2022 Wpłynęły 3 oferty.


Wybrano ofertę : Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul.
Pogodna 63/1, 15-365 Białystok Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu – cena – 1900,00 zł brutto.

Dziękujemy wszystkim oferentom.

 

Rozeznanie realizowane jest w ramach projektu „Kierunek praca!” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0029/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

wyróżniający obrazek

Wyniki rozeznań rynku nr 02/KP/10/2022; 03/KP/10/2022; 05/KP/10/2022


Poniżej zamieszczamy wyniki rozeznań rynku

1. Rozeznanie rynku 02/KP/10/2022  z dnia 25.10.2022 r. dotyczące przeprowadzenia szkolenia zawodowego: „Kurs opiekuna osoby zależnej ( starszej, niepełnosprawnej, dziecka) (Kod zawodu 532290) + obsługa komputera (ECDL)”.

Wpłynęły 2 oferty, wybrano ofertę : Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu – cena – 1700,00 zł brutto.
 
2. Rozeznanie rynku 03/KP/10/2022  z dnia 25.10.2022 r. dotyczące przeprowadzenia szkolenia zawodowego: „Kosmetyczka (Kod zawodu 514202) z elementami wizażu + obsługa komputera ECDL”
Wpłynęły 2 oferty, wybrano ofertę : Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu – cena za 1 osobę – 3700,00 zł brutto.
 
3. Rozeznanie rynku 05/KP/10/2022  z dnia 25.10.2022 r. dotyczące przeprowadzenia szkolenia zawodowego: Magazynier – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 522301 z egzaminem ECDL B3”
Wpłynęły 2 oferty, wybrano ofertę : Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu – cena za 1 osobę – 2700,00 zł brutto.
 
Dziękujemy wszystkim oferentom.

 

Rozeznanie realizowane jest w ramach projektu „Kierunek praca!” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0029/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

wyróżniający obrazek

Rozeznanie rynku 01/KP/11/2022 z dnia 2 listopada 2022

Zapraszamy do składania ofert dotyczących przeprowadzenia szkolenia zawodowego: Pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości z egzaminem ECDL B3

Szczegóły znajdą Państwo w rozeznaniu

pełna treść rozeznania 01KP112022 z dn 2.11.2022

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do rozeznania 01KP112022

Załącznik nr 2 Oświadczenie do rozeznania 01KP112022

Załączniki stanowią integralną część Rozeznania.

Rozeznanie realizowane jest w ramach projektu „Kierunek praca!” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0029/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

 

wyróżniający obrazek

UNIEWAŻNIENIE rozeznania rynku 04/KP/10/2022 z dnia 25 października 2022

Niniejszym informujemy, iż unieważniono rozeznanie rynku nr 04/KP/10/2022 dotyczące przeprowadzenia szkolenia zawodowego: „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości z egzaminem ECDL B3″

Rozeznanie realizowane jest w ramach projektu „Kierunek praca!” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0029/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

wyróżniający obrazek

Rozeznanie rynku 05/KP/10/2022 z dnia 25 października 2022

Zapraszamy do składania ofert dotyczących przeprowadzenia szkolenia zawodowego: „Magazynier – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 522301 z egzaminem ECDL B3”

Szczegóły znajdą Państwo w rozeznaniu

Rozeznanie rynku_05 KP 10 2022

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 05 KP 10 2022

Załącznik nr 2 oświadczenie 05 KP 10 2022

Załączniki stanowią integralną część Rozeznania.

Rozeznanie realizowane jest w ramach projektu „Kierunek praca!” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0029/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

wyróżniający obrazek

Rozeznanie rynku 04/KP/10/2022 z dnia 25 października 2022

Zapraszamy do składania ofert dotyczących przeprowadzenia szkolenia zawodowego: „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości z egzaminem ECDL B3″

Szczegóły znajdą Państwo w rozeznaniu

Rozeznanie rynku_04 KP 10 2022

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 04 KP 10 2022

Załącznik nr 2 oświadczenie 04 KP 10 2022

Załączniki stanowią integralną część Rozeznania.

Rozeznanie realizowane jest w ramach projektu „Kierunek praca!” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0029/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

wyróżniający obrazek

Rozeznanie rynku 03/KP/10/2022 z dnia 25 października 2022

Zapraszamy do składania ofert dotyczących przeprowadzenia szkolenia zawodowego: „Kosmetyczka (Kod zawodu 514202) z elementami wizażu + obsługa komputera ECDL

Szczegóły znajdą Państwo w rozeznaniu

Rozeznanie rynku 03 KP 10 2022

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 03 KP 10 2022

Załącznik nr 2 oświadczenie 03 KP 10 2022

Załączniki stanowią integralną część Rozeznania.

Rozeznanie realizowane jest w ramach projektu „Kierunek praca!” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0029/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

wyróżniający obrazek

Rozeznanie rynku 02/KP/10/2022 z dnia 25 października 2022

Zapraszamy do składania ofert dotyczących przeprowadzenia szkolenia zawodowego: Kurs opiekuna osoby zależnej (starszej, niepełnosprawnej, dziecka) (Kod zawodu 532290) obsługa komputera ECDL

Szczegóły znajdą Państwo w rozeznaniu

Rozeznanie 02/KP/10/2022

Załącznik nr 1 Formularz oferty 02 KP 10 2022

Załącznik nr 2 oświadczenie 02 KP 10 2022

 

Załączniki stanowią integralną część Rozeznania.

Rozeznanie realizowane jest w ramach projektu „Kierunek praca!” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0029/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

wyróżniający obrazek

Wyniki rozeznanie rynku nr 01/KP/10/2022


Informujemy, że w ramach rozeznania nr 01/KP/10/2022 z dnia 03.10.2022 wpłynęła 1 oferta.

ZDZ w Białymstoku, OKZ w Piszu.
na kwotę 5000 zł/1 osobę


Dziękujemy wszystkim oferentom.


Rozeznanie realizowane jest w ramach projektu „Kierunek praca!” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0029/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

wyróżniający obrazek

Wyniki rozeznanie rynku nr 01/09/KP/2022

Informujemy, że w ramach rozeznania nr 01/09/KP/2022 z dnia 26.09.2022 wpłynęły 2 oferty.

Wybrano ofertę Pani: Emilii Wrzochalskiej, 12-100 Szczytno, ul. M.C. Skłodowskiej 11 a

Cena za godzinę indywidualnego poradnictwa 70,00 zł brutto
Cena za godzinę – warsztaty grupowe – 65,00 zł brutto
 
Dziękujemy wszystkim oferentom.
 

Rozeznanie realizowane jest w ramach projektu „Kierunek praca!” numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0029/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.