Kobieta na plus

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Po Piskich Spotkaniach Pozarządowych

Piskie  Spotkania Pozarządowe odbyły się 14 sierpnia w Amfiteatrze Piskiego Domu Kultury i parku nad Pisą z inicjatywy Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego i przedstawicieli organizacji:
- Stowarzyszenie "roZruSZnik" przy Zespole Szkół Zawodowych w Piszu,
- Piska Fundacja Rozwoju w Piszu,
- Stowarzyszenie Miasto Jana w Piszu,
- Stowarzyszenie Dialog Pokoleń w Pogobiu Średnim,
- Stowarzyszenie Kobieta na PLUS w Rucianem-Ndzie,
- Stowarzyszenie Młodzieżowe Centrum Wolontariatu w Piszu,
- ZHP Hufiec im. Janusza Korczaka w Piszu,
- Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu,
- Oddział Miejscowy Stowarzyszenia Joannici - Dzieło Pomocy w Piszu,
-  Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Turowo Duże.

Do aktywnego uczestnictwa  zaprosiliśmy organizacje  pozarządowe powiatu piskiego, mrągowskiego, ełckiego, grupy nieformalne i wszystkich zainteresowanych. Była to doskonała okazja dla organizacji do zaprezentowania swojej działalności  szerokiemu gronu odbiorców.

Mieszkańcy Pisza zostali powitani przez  ludzi na szczudłach - przedstawicieli Kaczego Bagna – Miejsca Inicjatyw Pozytywnych, którzy również poprowadzili - warsztaty bębniarskie i szczudlarskie.

W trakcie I Piskich Spotkań Pozarządowych odbyły się:
- Integracyjny Turniej Rodzinny „Uśmiech Fortuny” o Puchar Burmistrza Pisza Jana Alickiego - uczestniczki projektu „Pisz: finanse na PLUS” wraz z  członkami swoich rodzin, znajomymi wzięły udział w grze finansowej Cash Flow. Projekt realizowany przez Piską Fundację Rozwoju i MiB Partner M. Bogdańska od 01.02.2011- do 30.09.2011 r. Uczestniczkami są  mieszkanki gminy Pisz.

- blok prezentacji działalności artystycznej organizacji pozarządowych powiatu piskiego,

- organizacje przygotowały stoiska z materiałami reklamowymi organizacji, prowadziły warsztaty pieczenia chleba, prezentowały wykonaną własnoręcznie biżuterię - Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej z Orzysza,

- Ochotnicza Straż Pożarna z Pogobia Średniego częstowała smaczną strażacką grochówką,

- Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Turowo Duże oferowało domowe wypieki, wyroby,

- funkcjonował plac zabawa dla dzieci zorganizowany przez Spółdzielnię Socjalną  Stara Szkoła z Prostek,

- funkcjonowało stoisko Stowarzyszenia "roZruSZnik" i  ZHP Hufiec im. Janusza Korczaka, którzy byli wolontariuszami i prowadzili gry i zabawy dla dzieci i młodzieży,

- odbyły się pokazy ratownictwa – prowadzone przez - Oddział Miejscowy Stowarzyszenia Joannici - Dzieło Pomocy w Piszu - przez całą imprezę odbywała się zbiórka pieniędzy, które będą przeznaczone na zakup defibrylatora -  sprzętu ratującego życie,

- została zorganizowana wystawa prac plastycznych – laureatów Konkursu im. J.A Heschela  organizowanego przez Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej z Mrągowa, z lokalnym Partnerem Stowarzyszeniem Kobieta na PLUS z Rucianego-Nidy,

- w trakcie imprezy funkcjonował  Punkt Informacyjny ROEFS-u z Ełku, w którym  można było uzyskać informacje z zakresu pozyskiwania środków finansowych z funduszy zewnętrznych,

- każdy z zainteresowanych mógł wykonać ogromne bańki mydlane oraz spróbować trafić wodną kulą do przedstawiciela Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA.
Imprezę prowadził Pan Marcin Łupkowski – Prezes Zarządu SEEiK z Mrągowa.
więcej informacji można znaleźć na stronie:

www.piskafundacja.pl,

www.kobietanaplus.pl,

www.rop.powiat.pisz.pl


Piskie Spotkania Pozarządowe  zostały dofinansowane  przez Gminę Pisz w ramach realizacji zadania publicznego "Współpraca z organizacjami pozarządowymi”, przez Powiat Piski w ramach realizacji zadania publicznego „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” oraz przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dnia 16.08.2011

Barbara Elżbieta Wyłudek