Kobieta na plus

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

SKNP i Stowarzyszenie Bezrobotnych JESTEŚ-My

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS i Stowarzyszenie Bezrobotnych JESTEŚ-My dnia 28.12.2010 r. podpisały Umowę "Partnerską na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w powiecie piskim i giżyckim".

Umowa ma na celu:

Podejmowanie wspólnych działań na rzecz promocji idei ekonomii społecznej,  tworzenie i rozwój podmiotów ekonomii społecznej a w szczególności:

 

- promocji idei ekonomii społecznej  jako  instrumentu aktywizacji środowisk lokalnych w zakresie realizacji wspólnych celów społeczno-gospodarczych;

- rozwijanie płaszczyzny dialogu społecznego środowisk organizacji pozarządowych i samorządu lokalnego w celu wykorzystania szans dla rozwoju sektora ekonomii społecznej;

- organizację szkoleń, seminariów informacyjnych i konferencji dotyczących rozwoju lokalnego i realizacji działań w obszarze ekonomii społecznej;

- tworzenie instrumentów rozwoju sektora ekonomii społecznej poprzez uruchamianie sieci doradczej, instrumentów  wsparcia finansowego i organizacyjnego.

Podpisana umowa partnerska jest początkiem współpracy naszych organizacji. Partnerstwo ma zachęcać do aktywnego uczestnictwa instytucje, organizacje, przedsiębiorców oraz osoby prywatne w zakresie tworzenia Paktu na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w powiecie piskim oraz  giżyckim.

Poprawiony: środa, 19 stycznia 2011 22:00