Kobieta na plus

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Czy boisko może być miejscem spotkań?

Ależ oczywiście!
„Boisko - miejscem spotkań!" to  projekt realizowany przez Grupę Nieformalną Wygryny pod egidą Stowarzyszenia Kobieta na PLUS.

Celem projektu jest upowszechnianie zdrowego stylu życia młodzieży poprzez przygotowanie boiska w Wygrynach prowadzenie treningów, meczów, turniejów piłki nożnej. W ramach projektu  zakupiono sprzęt do pielęgnacji boiska oraz przygotowano boisko do prowadzenia zajęć sportowych, treningów piłki nożnej dzieci i młodzieży. Projekt był realizowany  od 01.06.2015 roku do 31.10.2015.

Cel projektu  został osiągnięty: boisko w Wygrynach stało się miejscem treningów dzieci i młodzieży oraz miejscem spotkań mieszkańców Wygryn i całej gminy Ruciane-Nida.

Projekt „Boisko miejscem spotkań” realizowany przez Grupę Nieformalną „Wygryny” pod egidą Stowarzyszenia Kobieta na PLUS z Rucianego-Nidy, dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Pomocy dzieciom i Młodzieży/ Ośrodka „Działaj Lokalnie w Rucianem-Nidzie

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w działania projektowe a wszystkim mieszkańcom życzymy przyjemnego korzystania z boiska.