Kobieta na plus

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Nawiązane Partnerstwa


Miło nam poinformować o umowach partnerskich zawiązanych przez nasze stowarzyszenie ze Stowarzyszeniem Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej SEEiK z Mrągowa


16 października 2009
roku Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej SEEiK z Mrągowa i Stowarzyszenie Kobieta na Plus z Rucianego-Nidy zawarły umowę partnerską na rzecz upamiętnienia cmentarza żydowskiego w Mrągowie.
Partnerstwo zrzeszonych podmiotów i osób dostrzega potrzebę działania na rzecz upamiętnienia cmentarza żydowskiego w Mrągowie. Partnerstwo zawiązywane jest dla zwiększenie możliwości wynikających ze współpracy i współdziałania. Partnerstwo zakłada współpracę z samorządem, organizacjami i osobami. Partnerstwo promuje najlepsze praktyki, poprzez co zwiększa wiedzę mieszkańców na temat kultury i przeszłości żydowskich mieszkańców Mrągowa, uczy tolerancji i tworzy właściwy obraz wspólnego dziedzictwa.

Partnerzy stawiają sobie za cel zintegrowania działań instytucji,organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego, przedsiębiorców oraz innych podmiotów na rzecz upamiętniania cmentarza żydowskiego oraz wspólnego dziedzictwa.

10 października 2009 roku Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej SEEiK z Mrągowa i Stowarzyszenie Kobieta na Plus z Rucianego-Nidy zawarły umowę partnerską na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatów: mrągowskiego i piskiego.
Partnerstwo zawiązane zostało dla zwiększenia możliwości wynikających ze współpracy i współdziałania obydwu organizacji.
Partnerstwo zrzeszonych podmiotów i osób dostrzega potrzebę działaniana rzecz ochrony krajobrazu kulturowego powiatów: mrągowskiego i piskiego, jego zasobów przyrodniczych i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Partnerstwo zawiązywane jest dla zwiększenia możliwości wynikających ze współpracy i współdziałania. Partnerstwo będzie dążyć do wykorzystania możliwości i warunków przyrodniczych w promocji Mrągowa oraz ochrony tych zasobów.

info ze strony NGO.PL

Zapraszamy do odwiedzenia strony Stowarzyszenia Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej SEEiK
http://www.seeik.webpark.pl/