Kobieta na plus

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

V jubileuszowa edycja konkursu „Tolerancja a społeczeństwo obywatelskie. Miejsce i rola Żydów w historii i kulturze Warmii i Mazur im. Prof. Abrahama J. Heschela"

Witamy Państwa serdecznie,
Stowarzyszenie SEEiK, organizator Konkursu „Tolerancja a społeczeństwo obywatelskie. Miejsce i rola Żydów w historii i kulturze Warmii i Mazur im. Prof. Abrahama J. Heschela" informuje, że w roku 2013 będzie zorganizowana V, jubileuszowa edycja konkursu.
Chcemy włączyć tych wszystkich, którzy wcześniej angażowali się w konkurs, a więc przede wszystkim Miasto Mrągowo, Starostwo Powiatowe w Mrągowie, Starostwo Powiatowe w Piszu, Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie, Fundację Open Art z Warszawy, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie, naszych bliskich współorganizatorów ze Stowarzyszenia Kobieta na PLUS z Rucianego-Nida, Piską Fundację Rozwoju w Piszu oraz Pensjonat Wileński - naszego gospodarza i sponsora z lat wcześniejszych oraz wielu innych zaangażowanych w konkurs, szczególnie media lokalne ITV Mrągowo Piotr i Emilia Deptuła, Planeta Mrągowo oraz Kurier Mrągowski.

Szczególne podziękowania należą się dla Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego, które dofinansowało I edycję konkursu oraz Marszałka Pana Jacka Protasa za przekazanie materiałów książkowych, a także dla Ambasady Izraela, która włączała się w konkurs poprzez przekazywane gadżety i materiały związane z historią Izraela oraz ŻIH W Warszawie, który wspierał nas wystawami i okazaną pomocą. Dziękujemy również dla Pana dra Stanisława Bułajewskiego, który osobiście fundował nagrody dla uczestników i wspierał idee realizacji konkursu oraz wspólnie z Prof. Janem Gancewskim czuwali nad merytoryczną stroną Konkursu.  Dziękujemy Pani Ewie Goc, że zdjęcia z naszych działań uświetniły stronę Fundacji Open Art. Jest to dla nas szczególny zaszczyt.  Dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie. Bo to dzięki Państwu możemy przekazywać zasady tolerancji i dialogu oraz mówić o Prof. A. J. Heschelu, przekazując poprzez Konkurs jego idee.  

Informacje o konkursie można znaleźć również na Wikipedii http://pl.wikipedia.org/wiki/Abraham_Joshua_Heschel [2] Stowarzyszenie SEEiK na mocy postanowienia Zarządu Stowarzyszenia SEEiK powoła Komisję Konkursową do oceny prac konkursowych, w skład Komisji wejdzie profesjonalny historyk sztuki, który będzie czuwał nad prawidłową oceną prac. Konkurs ogłoszony zostanie w dniu 01 września 2013 roku i prace będzie można składać do 8 listopada 2013 roku włącznie. W dniu 16 listopada 2013 roku (sobota) zostanie zorganizowana wystawa prac z wcześniejszych edycji konkursowych, wydany zostanie również specjalny numer czasopisma Zapiski Mazurskie poświęcony konkursowi, jego uczestnikom, sponsorom, darczyńcom oraz tym wszystkim, dzięki którym konkurs przetrwał przez 5 lat.

Chcielibyśmy w trakcie gali finałowej 16 listopada 2013r. poza nagrodzeniem uczestników, oglądaniem wystawy i krótkimi prelekcjami nagrodzić wszystkich tych, którzy angażowali się w działania na rzecz konkursu, a więc: aktywnych mieszkańców Warmii i Mazur, nauczycieli, sołtysów.

Inauguracja konkursu nieprzypadkowo przypadnie na dzień 16 listopada 2013 roku, czyli w Międzynarodowy Dzień Tolerancji. W ten sposób chcemy uczcić V edycję konkursu. Dlatego przepraszamy za zmianę formuły, ale służy to realizacji celów konkursu. Partnerów prosimy o zgodę na zamieszczanie ich logo na stronie konkursu: http://seeik.pl/v-edycja-rok-2013 [3]  oraz w materiałach promocyjnych i regulaminach konkursowych, a także dyplomach uczestnictwa. Wszystkie użycia Państwa logo będziemy z Państwem dodatkowo uzgadniać indywidualnie. Prosimy te osoby, które jeszcze nam nie odpowiedziały w tym roku o przesłanie krótkiej informacji czy wezmą udział w V edycji albo w jakiś sposób wspomogą nagrodami oraz patronatami, jak przez ostatnie 4 lata. Stowarzyszenie SEEiK nie korzysta przy organizacji V edycji Konkursu z żadnych dotacji. Wszystko realizowane jest społecznie i z uzyskanych nagród od sponsorów.

Z poważaniem Marcin Łupkowski
Prezes SEEiK Mrągowo
______________________________________________________
STOWARZYSZENIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I KULTURALNEJ „SEEIK” W MRĄGOWIE
Adres: ul. Wileńska 36/1
11 - 700 Mrągowo

woj. warmińsko-mazurskie powiat mrągowski 
Tel. +48 500 571 234  
E-mai: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
JESTEŚMY W INTERNECIE!   http://www.seeik.pl [4] http://www.zapiskimazurskie.eu [5] http://www.wolontariat.mragowo.pl [6] Links: ------ [1] http://pl.wikipedia.org/wiki/Abraham_Joshua_Heschel [2] http://seeik.pl/v-edycja-rok-2013 [3] http://www.seeik.pl/ [4] http://www.zapiskimazurskie.eu/ [5] http://www.wolontariat.mragowo.pl/